Az epilepszia nagyon régen ismert betegség, mindig titok lengte körül. Sok esetben szentnek, vagy éppen ördögtől valónak tartották a betegeket. Épp ezért több vallás is megemlékezik a betegségről, így érdemes ezeket elolvasni.

Epilepszia a Bibliában

A Bibliában több utalás is van a betegségre. Tudjuk, hogy Pál apotol ebben a betegségben szenvedett, (valószínűleg homloklebeny epilepszia). Az újszövetségben található egy konkrét leírás, ahol Jézus meggyógyít egy epilepsziás fiút. Legrészletesebben Márk evangéliumában található megírva az alábbiak szerint:

“A néma lélek kiűzése (Mt 17,14–21; Lk 9,37–43a)
14 Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük.
15 Amint meglátták Jézust, az egész sokaság felbolydult, és eléje futott, hogy köszöntse őt.
16 Ő pedig megkérdezte tőlük: Miről vitatkoztok velük?
17 A sokaságból így felelt neki valaki: Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van;
18 és ahol hatalmába keríti, földhöz vágja őt, habzik a szája, és megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.
19 Jézus így válaszolt nekik: Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!
20 Odavitték hozzá, és amikor meglátta Jézust a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és habzott a szája.
21 Jézus megkérdezte a fiú apjától: Mióta gyötri ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta: Gyermekkora óta.
22 Gyakran vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk!
23 Jézus pedig ezt mondta neki: Ha tehetsz?! Minden lehetséges annak, aki hisz.
24 A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!
25 Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt mondva neki: Te néma és süket lélek, én parancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé!
26 Az pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták: meghalt.
27 Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és az felkelt.
28 Amikor azután Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle maguk között: Mi miért nem tudtuk kiűzni?
29 Ő pedig ezt mondta nekik: Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.”
Máté evangéliumában az utolsó mondat így hangzik: “Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.”
Az Igében több nagy rohamra utaló jelet vehetünk észre:
  • földhöz vágja/megrázza, földön fetreng
  • habzik a szája
  • a roham végén erősen megrázta, előtte felkiáltott, majd mély álomba esett, mintha meghalt volna
  • alvás után felkelt

Érdekes, hogy az Ige “néma és süket léleknek” hívja az epilepsziát. Sokat gondolkoztam ezen. Valóban a roham előtti pillanatokban a beteg elveszti a kapcsolatot a külvilággal, megszólíthatatlan lesz, és nem tud kommunikálni. Ez igaz a teljes roham alatt is.

Jézus úgy ír erről a betegségről, hogy nagyon nehezen űzhető ki/gyógyítható meg. Két megoldást javasol:

  • Aki hisz, az imádkozzon szüntelen: ”  Te néma és süket lélek, én parancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé! ”
  • Érdekes, hogy másik kiegészítő megoldásnak a böjtöt javasolja. Ennek nem tudom mi a magyarázata, de tény, hogy a leghatékonyabb gyógymód az epilepsziára a szénhidrátszegény/vagy teljesen szénhidrátmentes diéta, ami egyfajta böjt. A múlt században indult el a Ketogén diéta, amit egyre többen vesznek elő mostanában is.

Korán

Keleti vallások

Egyéb régi gyógymódok